• PREBOTIX (Dirigit a nenes i nens de 1r a 2n)                                                                                                                        A Pre-Bòtix se centraran en àrees de la tecnologia i l’enginyeria, però sempre connectant amb les matemàtiques i les ciències experimentals. es treballarà el pensament computacional a través de la robòtica adaptada a l’edat i els jocs de lògica i raonament.
  • BÒTIX I (Dirigit a nens i nenes de 3r a 4rt)                                                                                                                             Iniciació a la programació de màquines simples i videojocs: construiran models que es mouran amb motors, politges, engranatges i que s’accionaran amb sensors d’acord amb les instruccions que es programin amb l’ajuda de l’ordinador. També aprendran a programar videojocs i animacions amb Scratch.
  • BÒTIX II (Dirigit a nenes i nens de 5è a 6è)                                                                                                                            Iniciació a la robòtica i a la programació de videojocs: iniciació al disseny, construcció i programació de robots amb el material de la línia educativa de LEGO, Mindstorms NXT i EV3. També aprendran a utilitzar l’Scratch, el llenguatge de programació de videojocs i animacions.

Preu: 29€ mensuals

Material: 1 sola quota inicial de 30€

Robòtica