Comissions  de Treball

El funcionament de l’Associació es basa en les diferents Comissions de Treball. Aquells temes que l’Assemblea ha cregut oportuns es deleguen a les comissions per tal d’elaborar propostes que després s’exposaran a la Junta Directiva.

Les comissions es composen de familiars que desinteressadament fan una feina extraordinària, implicant-se altruistament amb la intenció que els nens i nenes i familiars tinguin una bona experiència en aquest cicle formatiu.

Tothom qui vol participar en una comissió ho pot fer, i si algú vol col·laborar esporàdicament, sempre serà benvingut.

Actualment aquestes són les Comissions de Treball i els seus vocals:

 

  • Vocal Comissió de Comunicació: Susana Giménez
  • Vocal Comissió de Convivència: Mari Sánchez
  • Vocal Comissió de Família-Escola: Montserrat Dantí
  • Vocal Comissió de Festes: Marc Oriol Riera
  • Vocal Comissió de Menjador: Marta Giménez i Elies Valls
  • Vocal Comissió de Projectes: Carme Rodríguez i Joan