“La lectura fa a l’home i la dona complets; la conversa, àgils; l’escriure, precisos.”

Francis Bacon

La Comissió de Llibres gestiona el programa de reutilització de llibres que consisteix en estalviar una part important de la despesa anual que cada família destina a la compra dels llibres escolars utilitzant de nou els llibres usats.

Per poder adherir-se al programa i als seus beneficis, cal fer-ho des de primer de primària a sisè, i és aquest compromís el que permet fer una única quota de 120€ per a cada un dels cursos, cosa que suposa en alguns cursos, fins uns 250 euros d’estalvi.

La comissió gestiona la compra dels llibres i la seva distribució a les aules el primer dia de classe, així com el cobrament en un únic pagament.

Aquest programa compta amb molt d’èxit entre els socis de l’AFA, i en són usuaris beneficiaris la pràctica totalitat de famílies.

Us animem a participar en aquesta comissió: necessitem col·laboració per a folrar els llibres reutilitzats cada any i per fer la distribució a les aules, una tasca que, sens dubte, els nostres fills i filles agraeixen molt.