“L’educació és un dret humà fonamental, essencial per poder exercitar la resta de drets fonamentals.”

Unesco

La Comissió d’Extraescolars s’encarrega de gestionar les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu, cercant activitats de qualitat que complementin l’educació dels nens i nenes i configurin una experiència enriquidora.

La Comissió vetlla per tal que aquestes activitats tinguin un preu assequible i per que es puguin realitzar sense desplaçar-se de la mateixa escola cosa que facilita la conciliació familiar.

Les persones que integren aquesta Comissió són incansables i tenen una paciència increïble, cerquen els millors professionals de cada àrea que pugui generar interès als nens i nenes i vetllen perquè compleixin els requisits de qualitats. Per tal que això sigui possible estan en contacte continu amb els familiars i solucionen tots aquells dubtes i neguits que es puguin generar alhora de decidir-se per a una extraescolar o una altra.

Cada any i durant un parell de dies, els diferents professionals encarregats de cada extraescolar expliquen què és el que aprendran els nens i nenes a les seves aules o quines característiques té cada un dels esports que es realitzen i en quines instal·lacions.